Configuracion de un router cisco por consola

   

 

configuracion de un router cisco por consola. Podemos ver varios comandos en esta captura de pantalla.